Văn bản thuế thu nhập cá nhân

Để tiện cho việc tra cứu thông tin về các văn bản thuế thu nhập cá nhân của bạn đoc, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và hệ thống lại những văn bản pháp quy mới nhất: Thông tư ban hành của Bộ tài chính, các Quyết định, Công văn từ Chính phủ … liên quan đến Thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế thu nhập cá nhân, chế độ kế toán.

Mời các bạn tải Văn bản mới nhất thuế TNCN theo bảng kê sau:

Số hiệu Ngày ban hành Tóm tắt nội dung
92/2015/TT-BTC 15/06/2015 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh;
17526/BTC-TCT 01/12/2014 Công văn của Bộ tài chính V/v triển khai một số nội dung tại Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật về thuế.
Luật số 71/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về Thuế.
128/2014/TT-BTC 05/09/2014 Hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.
1381/TCT-TNCN 24/04/2014 Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công
111/2013/TT-BTC 15/08/2013 Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, sửa đổi bổ sung Nghị định 65/2013/NĐ-CP.
65/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
26/2012/QH13 22/11/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
04/2007/QH12 21/11/2007 Luật thuế Thu nhập cá nhân của Quốc hội khóa XII

Theo Blogketoan.tk (cập nhật từ Tổng Cục thuế )