Tag: thủ tục thuế

Năm nay sẽ bỏ hàng loạt thủ tục hải quan

Bỏ quy định nộp hợp đồng mua bán khi làm thủ tục tạm nhập; lập danh sách các tờ khai nhập hẩu tại chỗ gửi cho cơ quan Thuế đối với hàng hóa.. Ngày 25/03/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát ...