Tag: kinh nghiệm nghề nghiệp

Thông tư 200 và trích lập dự phòng

Bỏ TK129, 139,159 gộp vào TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản Chi tiết TK 2291- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (tức liên quan đến.. Trích lập dự phòng là vấn đề không những gây tranh cải giữa Thuế với Doanh nghiệp mà trong kế toán cũng xảy ra những ...

Những lưu ý quan trọng trong mẫu số 06/GTGT

Chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV; Sang năm tiếp theo, trước ngày 20/12, doanh.. Hiện nay, doanh nghiệp mới thành lập phải thông báo với cơ qua thuế bằng mẫu 06/GTGT để xác định phương pháp tính thuế nếu muốn ...

Thuế GTGT và những mặt hàng không phải đóng?

Để tránh những những hiểu lầm trong việc kê khai, nộp thuế, Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 và mới đây là Thông tư 193/2015/TT.. Hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) là câu hỏi gây nhiều băn khoăn cho người làm kế toán bởi chính sách về thuế ...

Chú ý khi Kê khai, điều chỉnh hồ sơ thuế

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định: người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong.. Việc kê khai thuế là công việc thường ngày của kế toán. Tuy nhiên, với những thay đổi về chính sách thuế dồn dập như hiện nay ...

Khác nhau giữa chiết khấu thương mại và khuyến mại

Theo Luật thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.. Khuyến mại và chiết khấu thương mại đươc quy định trong Luật là hai hình thức, khái niêm khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm ...