Tag: kinh nghiệm khai thuế

Chú ý khi Kê khai, điều chỉnh hồ sơ thuế

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định: người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong.. Việc kê khai thuế là công việc thường ngày của kế toán. Tuy nhiên, với những thay đổi về chính sách thuế dồn dập như hiện nay ...