Đăng ký, đặt in hóa đơn

Các cơ quan, tổ chức, các công ty có nhu cầu in HĐ GTGT sẽ được gửi báo giá và bộ hồ sơ pháp lý đầy đủ từ quyết định, hợp đồng và biên bản giao nhận có đăng ký với cục thuế.

Chi tiết kỹ thuật :

– KT 200mm x 275mm
– 50 số/ 1q – 3 liên/ 1so
– Số màu: 4 màu, in 1 mặt
– Giấy CARBON in vi tính liên tục, có chống ký, định lượng 58g/m2
– In Logo doanh nghiệp 2 màu có ký hiệu đặc biệt chống làm giả