Trao đổi nghề nghiệp

3 loại hợp đồng lao động thông dụng và sự khác biệt

Khi hợp đồng có thời hạn kết thúc mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong vòng 30 ngày, người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động.. Hợp đồng lao động là một văn bản quan trọng thể hiện sự thoả thuận giữa người lao động và người sử ...

Thông tư 200 và trích lập dự phòng

Bỏ TK129, 139,159 gộp vào TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản Chi tiết TK 2291- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (tức liên quan đến.. Trích lập dự phòng là vấn đề không những gây tranh cải giữa Thuế với Doanh nghiệp mà trong kế toán cũng xảy ra những ...

Thang lương, bảng lương từ năm 2016

Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công.. Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương năm 2016 có nhiều thay đổi 1. Thủ tục xây dựng thang bảng lương: Doanh ...

Những lưu ý quan trọng trong mẫu số 06/GTGT

Chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV; Sang năm tiếp theo, trước ngày 20/12, doanh.. Hiện nay, doanh nghiệp mới thành lập phải thông báo với cơ qua thuế bằng mẫu 06/GTGT để xác định phương pháp tính thuế nếu muốn ...

Thuế GTGT và những mặt hàng không phải đóng?

Để tránh những những hiểu lầm trong việc kê khai, nộp thuế, Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 và mới đây là Thông tư 193/2015/TT.. Hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) là câu hỏi gây nhiều băn khoăn cho người làm kế toán bởi chính sách về thuế ...

Khi nào bị vi phạm hợp đồng kinh tế

Theo quy định trên, thì khoản vi phạm hợp đồng kinh tế không nằm trong danh mục các khoản vi phạm hành chính không được trừ khi xác định thu.. 1. Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí hợp lý? Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số ...

Chú ý khi Kê khai, điều chỉnh hồ sơ thuế

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định: người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong.. Việc kê khai thuế là công việc thường ngày của kế toán. Tuy nhiên, với những thay đổi về chính sách thuế dồn dập như hiện nay ...

Khác nhau giữa chiết khấu thương mại và khuyến mại

Theo Luật thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.. Khuyến mại và chiết khấu thương mại đươc quy định trong Luật là hai hình thức, khái niêm khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm ...